Mover Shaker is een agentschap dat de belangen behartigt van uitvoerende en creatieve talenten, waaronder acteurs en presentatoren. De agenten van Mover Shaker zijn Jeroen van de Noort & Suzanne Angevaare.

Wij voeren namens de vertegenwoordigde talenten de zakelijke onderhandelingen en contractbesprekingen en zien toe op de nakoming van de gemaakte afspraken met opdrachtgevers, zoals film-, theater- en televisieproducenten. Door deze vertegenwoordiging kan de creatieve prestatie van het talent los staan van de zakelijke aspecten. De relatie tussen het talent en de opdrachtgever blijft daarmee een voornamelijk creatieve.

De werkzaamheden bestaan voorts onder meer uit:

  • - Adviseren m.b.t. de carrièreplanning.
  • - Financiële, administratieve en juridische begeleiding
  • - Intensieve begeleiding en bemiddeling op het gebied van publiciteitsuitingen
  • - Onder de aandacht brengen van de talenten bij (toekomstige) opdrachtgevers en castingdirectors. 

Wij streven ernaar de creatieve en professionele doelstellingen van de bij ons aangesloten talenten te verwezenlijken en een bijdrage te leveren aan de opbouw en duurzaamheid van hun loopbaan.

Mover Shaker is aangesloten bij de Nederlandse Agenten Associatie (Meer info: NAA).